Om “Støtten”, Erling Kristensens første bog udgivet i 1927

I bogen kommer en flok gårdmænd til Mads Stådal for at købe en ko; skønt han ved, at koen er til en daglejer i yderste armod, sælger han dem en tuberkelsyg ko, uden at sige at den fejler noget som helst. En sådan handling var sikkert ikke ualmindelig på dette tidspunkt.

Til støtte for Erling Kristensens episode har jeg i Fyns Tidende fra den 5. september 1926 fundet følgende notits: Tuberkulært kød til begravelsesgilde – slagteren fik en velfortjent afklapsning. Slagter N. N. (min forkortelse) i Hammershøj blev i dag ved Vestre Landsret idømt fængsel på sædvanlig fangekost i 120 dage, fordi han i april måned i år til et begravelsesgilde havde solgt kød af en tuberkuløs ko, vel vidende at kødet var sygt, og at der forelå dyrlægeerklæring herom. På kødet har slagteren tjent 50 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *