Forfatteren

Erling Kristensen

1893-1961

Erling Kristensen - startside

Kort om Erling Kristensens forfatterskab

Hvorfor denne hjemmeside om Erling Kristensen

Nyheder

Bibliografi

Om Erling Kristensens forfatterskab

Kronikker

Erling Kristensen citater

Kontakt til mig

Links

 

 

Hjemmesiden er udviklet af:

Finn Albrechtsen

 

 

HVORFOR DENNE HJEMMESIDE OM ERLING KRISTENSEN?

 

 

Hvorfor denne hjemmeside?

For godt 1 år siden gik jeg med en idé om at oprette en hjemmeside om Erling Kristensen. Men jeg havde på det tidspunkt ingen viden om oprettelse af hjemmesider. For nylig så jeg så i avisen, at man var i gang med at planlægge en hjemmeside for H. C. Andersen i anledning af dennes 200 års fødselsdag i 2005. Og så tænkte jeg, at nu skulle det være – årsag: Min kærlighed til og taknemmelighed for Erling Kristensens forfatterskab, som har bragt mig så utroligt mange glæder. Desuden mener jeg, at Erling Kristensen fortsat har en masse at sige os - selv om vi er gået ind i et nyt årtusinde.

Erling Kristensen udtrykker sig ofte ved brug af billeder. F.eks. har han engang udtrykt, at han med sit forfatterskab bl.a. ville rive en flig af den englemaske, som mennesket bærer for sig. Jeg vil med denne hjemmeside forsøge at rive en så tilpas stor flig af Erling Kristensens forfatterskab i det måske forfængelige håb at udbrede kendskabet til forfatterskabet og hermed medvirke til at sikre det for eftertiden. Lykkes det ikke, håber jeg i det mindste at kunne dele min store glæde over forfatterskabet med andre.

Denne hjemmeside er langt fra færdig. Jeg ligger inde med så meget stof, at jeg på sigt forestiller mig at lægge mere og mere ud på siden. Jeg forventer derfor, at hjemmesiden a'jourføres 4  gange om året. Det er samtidig mit håb at høre fra besøgende, der deler min glæde over forfatterskabet - og som måske ligger inde med oplysninger, der kan være af interesse for mig.

 

Let at forstå

Erling Kristensen er let at forstå. I hele hans forfatterskab afhænger det meget af læserens sind - og den åbenhed og modtagelighed, hvormed man læser bøgerne. Allerede da hans første bøger udkom, var der meget store forskelle i den måde, man opfattede bøgerne på. Dette gav sig udtryk i meget delte meninger. En del af disse stærke menings- og holdningstilkendegivelser kan læses aviser og i værker om dansk litteratur.

Selve sproget er nogenlunde, som det er i dag, dog klinisk renset for udenlandske, smarte ord. Selv kan jeg kun komme i tanke om ét måske udenlandsk ord, nemlig ordet "steame" som vist betyder noget i retning af at sejle. Hans sprog er dansk, når det er bedst, selv om han skrev for så længe siden som i perioden 1927-1961. Sproget er kort, klart og fyndigt - og der er en klar årsag til, at han valgte kortformen frem for romanskrivningen. Erling Kristensens forklaring herpå er, at det er et spørgsmål om kunstnerisk præcision - for man kan ikke arbejde så omhyggeligt og bevidst med stil, når man skriver romaner, som tilfældet er i noveller. Det er derfor sjældent at finde overflødige ord i novellerne - hvert ord synes at have sit helt klare formål. Han var perfektionist i dette ords bedste betydning.

Det var bestemt heller ikke ligegyldigt, hvad novellerne kom til at hedde. Jeg har hørt, at dette drøftedes internt i familien, efter at novellen var læst op. Ofte kom der flere forslag på bordet, men  det var Erling Kristensen, der besluttede titlen. Jeg er i øvrigt faldet over, at Erling Kristensen har ændret titlen på en novelle, efter at den var offentliggjort første gang. Det drejer sig om den meget populære novelle "Hvorhen, hvorhen?", der senere skiftede titel til "Bitte Kristian".

 

Nyheder På denne side beskrives kort nyheder og opdateringer siden sidst.

 

Bibliografi Jeg har valgt at dele bibliografien over 2 sider. På disse sider finder du en masse oplysninger om forfatterskabet. Der er foretaget følgende fordeling: Generelle oplysninger, legater m.v., romaner, noveller og digte o.lign., antologier, hørespil, TV-udsendelse samt en omfattende litteraturliste om Erling Kristensen og hans forfatterskab. Jeg har valgt at lave en selvstændig side indeholdende aviskronikker og lignende, da materialet er meget omfattende. 
 

 

Denne akvarel er malet i 1998 af kunstmaleren Torkil Kusk Kristensen, søn af Erling Kristensen. Billedet forestiller Vedsø, der ligger lige nedenfor "Knolden". Erling Kristensen har gjort mange iagttagelser i og omkring søen. Her er der oplevet noget året rundt, bl.a. at "Sankthansormenes grønne elskovslanterner – glimter i dugget græs", at "tusinder af legeforgjorte skaller … skyder gennem sivbusken og tér sig som blinkende sølvskyttelser i al-livets vældige forårsvæv" og at der ude "på isen står et par langbenede, krykkende skikkelser, hvis armodige holdning fortæller, at de ... erkender at have taget fejl af årstiderne. Som gamle duknakkede koner med næbbene hængende som gamle næser stikkende ud fra fjerenes grå sjaler står de to sovende hejrer.  

 

Forfatterskabet På denne side gennemgås forfatterskabet. Der vil blive tale om en introduktion til det pågældende værk, herunder anmeldelser m.v., når dette er muligt.

 

Kronikker Her omtales aviskronikker m.v. skrevet af og om Erling Kristensen. Og her er der masser at hente. Materialet, jeg ligger inde med, er meget omfattende. Derfor vil denne side løbende blive a'jourført. Det er min hensigt, hver anden måned, at medtage f.eks. en gammel kronik eller lignende.

 

Citater Erling Kristensen er en sand mester i at iagttage og formidle. Han var kendt for at være noget af en tidsfilosof. Derfor er der oprettet en selvstændig side omhandlende citater og sentenser. Her får du et eksempel fra datteren Mette Fastrups glimrende bog "En trillebør på fattigdommens alter". Bogen handler om Erling Kristensen og hans far, der ofte blev kaldt "Socialist-Christian".

"Mennesket består af to Grundstoffer: Egoisme og Sentimentalitet. Omrørt og rystet danner det det klæbrigste Stof i Verden, og på denne Kæmpefluefanger sidder Kærligheden og haler i sine bundne Vinger." Ak ja, prøv lige at tænke på dette citat. Det blev skrevet allerede i 1932 - og er vel evig gyldigt.

 

 

"En trillebør på fattigdommens alter" er skrevet i 1973 af Erling Kristensens datter journalist Mette Fastrup. Den handler om "Socialist-Christian", Chr. P. Christensen, og dennes søn Erling Kristensen. Her finder du masser af informationer om begge personligheder. Hør blot her om Socialist-Christian: "Han var landarbejder, fangstmand, rebel og boghaver, et besværligt element i det etablerede bondesamfund. Han fornam det på sjæl og krop, men det rokkede ikke ved hans retskaffenhed og ubestikkelighed. Selv den uafrystelige vintergæst, sulten, formåede ikke at kue ham."

  Billedet af Erling Kristensen med hunden "Linka" er taget af Georg Pe i 1943.

 

Kontakt

Jeg er interesseret i at modtage eller få henledt opmærksomheden på andre oplysninger om Erling Kristensen, som du måske mener jeg kan have en interesse i. Måske har du endda en god historie at fortælle om Erling Kristensen? Jeg vil også blive glad for eventuelle forslag til forbedringer af denne hjemmeside

 

 

Forhåbentlig har du nu lyst til at vide noget mere om Erling Kristensen – så klik dig blot ind på knapperne til venstre på denne side.

torsdag den 11. december 2014 10:24

Denne side er sidst opdateret: 11. december 2014