Erling Kristensen modtager Emma Bærentzens legat på sin 45 års fødselsdag den 9. juni 1938

Legatet, der var på 13.000 kr., blev givet til 12 unge kunstnere – heraf fik Erling Kristensen tildelt 1.300 kr. Af andre forfattere, der modtog legatet, var Mogens Linck, Aase Hansen og Vilhelm Gross.

Der er ingen nærmere motivering for tildelingen i den artikel, jeg ligger inde med – men artiklens forfatter, Sigurd Thomsen, skriver, “at Erling Kristensen for længst er et af de førende navne på det danske parnas, hvor han har vundet ry med sine skildringer fra landet”.

Otto Benzon-Legatet

Det vakte sand forfærdelse og forargelse i Vraa, at næppe var man blevet af med den ene litterære cyklesmed, så kom der en ny (Erling Kristensen), som ogsaa skrev bøger. Så vidt gik det, at Byen sendte en deputation til hans husvært og forlangte ham sagt op, fordi byen ikke ville lide den tort at have ham boende.

I 1932 blev Erling Kristensen tildelt Otto Benzon-Legatet. Herunder kan du videre om baggrunden for tildelingen legatet.Om Otto Benzons Forfatterlegat
Indstiftet af dramatiker og medicinalfabrikant Otto Benzon (1856-1927) til hæder for kritikeren Georg Brandes (1842-1927). Legatet kaldes derfor af og til for Georg Brandes Legatet eller Georg Brandes Fødselsdagslegatet, ikke at forveksle med Georg Brandes Prisen. Legatet uddeles normalt på Georg Brandes fødselsdag den 4. februar – første gang i 1908, til Henrik Pontoppidan.