Min morgensang

Der er tale om et udateret digt fra Aalborg. Det handler om arbejderens start på dagen med Erling Kristensen som iagttager. Jeg vil anslå digtet til at være skrevet, mens Erling Kristensen boede i Hr. Oves Gyde, d.v.s. i tidsrummet 1930-32. Du kan læse digtet herunder.

Erling Kristensen om hjemløse

Erling Kristensen har altid taget haft øje for de svage i samfundet. Det kan man se i hans digt fra 1928: “De hjemløses tog”. Baggrunden for digtet var meget alvorlig: “De hjemløses tog” var ikke bare en samling vagabonder – en stor del af dem var veluddannede mennesker, som tilfældet og fortvivlede erhvervsforhold havde tvunget ud på landevejene. Og her følte de sig hverken hjemme eller lykkelige.

Digtet er skrevet i forbindelse med, at hjemløse begav sig ud på en vandring fra Kjellerup til København. Sammen med digtet gives en kort skildring af de hjemløses baggrund samt hvordan det gik med vandringen. Du kan læse digtet herunder.Lige før digtet blev skrevet, var det opgjort, at ca. 10.000 hjemløse gik på landevejen. Ca. halvdelen havde lært et eller andet fag eller haft et fast arbejde og var kun på grund af tidernes ugunst blevet kastet ud på landevejen, og derfor kun gik der af nød, og ikke af tilbøjelighed.

Af de resterende 5.000 var ca. 1.000 så “gamle i faget”, forhutlede, legemligt og åndeligt nedbrudte, at en redning ville være meget vanskelig, bekostelig og tidskrævende for samfundet. For deres vedkommende var der vel kun fattighuse, slumanstalter og humane institutioner tilbage – erfaringsmæssigt endte en stor del med at falde til flasken eller fryse sig ihjel.

Tilbage er der ca. 4.000 – heraf var en stor del rekrutteret til “toget”. Vandringen var hos dem endnu ikke blevet en vane, men på den anden side ville de have vanskeligt ved at finde passende arbejde, selv om der var arbejde til dem. Arbejdsmæssigt var de alt for gode til fattiggården.

Et sådant tog var i 1928 undervejs fra Kjellerup til København. Formålet var at vandre til København med krav om arbejde og hjælp. De hjemløses tog blev anført af flyverløjtnant Causon-Kaas. Flere og flere sluttede sig til toget på vejen mod Vejle. Den 8. marts 1928 vandrede nogle hundrede hjemløse ind i Vejle. Deres march var indledt et par dage tidligere.

I Vejle opstod der hektisk aktivitet: Der måtte sikres ro og orden, sovepladser og bespisning, når de hjemløse kom til byen. Optoget blev ført til Arbejdernes Forsamlingsbygning – her blev deltagerne bespist, og der var arrangeret underholdning med sang og oplæsning. Herefter blev de hjemløse indkvarteret på byens skoler.

De hjemløses tog kom ikke længere end til Vejle. Dagen før togets ankomst var Vejles politimester Otto Kiørboe blevet pålagt at standse det af justitsministeren. En større politistyrke rejste fra København til Vejle for at bistå deres kolleger med at opløse toget. Men opløsningen foregik i god ro og orden. Du kan i øvrigt læse mere på: www.vejlewiki.dk

Tøbrud

Digtet ”Tøbrud” blev trykt i ”Politiken” i foråret 1945. Jeg har fået fortalt, at avissiden med ”Tøbrud” under 2. Verdenskrig var blevet brugt til indpakning af en hilsen, der blev sendt til en dansk fange i en tysk koncentrationslejr. ”Tøbrud” blev læst og skabte håb og forventning om, at nu var det nært forestående med 2. Verdenskrigs afslutning. Se sådan kan digtet altså også læses. Så måske har Erling Kristensen både forudset 2. Verdenskrigs komme og afslutning? Se digtet herunder.