Revision af Jagtloven

Erling Kristensen forsvarede den ubemidlede jæger, som man ved uhæderlige og lumske midler ville prøve fratage retten til at udøve den idræt, der ejer hans sinds hedeste lidenskaber. I den forbindelse optræder følgende definition på en jæger. Det understående citat er skrevet i forbindelse med revision af Jagtloven i 1929-30.

“Når jeg siger jæger, mener jeg ikke enhver krudtforbrugende toben. Det ville være lige så forkert, som at kalde enhver kirkegænger kristen”.

Citat til eftertanke, bragt i Statsradiofonien

Erling Kristensen blev den 2. december 1932 interviewet af Sigurd Thomsen i forbindelse med radioserien “Samtaler om bøger”. Samtalen tog udgangspunkt i Erling Kristensens roman “Kværnen maler”, der lige var udkommet. Romanen blev mistydet som et forsøg på at smæde bønderne.

Under samtalen kom man ind på ejendomsretten, der har spillet en stor rolle som årsagsmotiv i Erling Kristensens romaner. Det var i den anledning Erling Kristensen sagde de for mig uforglemmelige ord:

“Der er kun krig mellem krager, når der er rigelig mad på marken”.

En rigtig fisker?

Citat af Erling Kristensen: “Har en Fisker ikke Orden i sine Erfaringer som en Videnskabsmand i sit Laboratorium, saa er han ikke Fisker. Han mangler Sindet.”

Forårspustet

Citat af Erling Kristensen: “De, der ikke har taget Foraarspustet til sig som det rente- og afdragsfri Laan, det er – de er fattigere end nogen behøver at være.”

Barneøjne

Citat af Erling Kristensen: “Barneøjnene. De er de klare Molefyr ved Udsejlingen til Livsfornemmelsens levende Hav. Kunstigt forankrede Lys-, Klokke‑ og Fløjtetønder er underlagt Tvivlens Storm, Haabløshedens Is, og kan gaa i Drift. Molefyrene staar fast, leder ud, vinker hjem …”