Barneøjne

Citat af Erling Kristensen: “Barneøjnene. De er de klare Molefyr ved Udsejlingen til Livsfornemmelsens levende Hav. Kunstigt forankrede Lys-, Klokke‑ og Fløjtetønder er underlagt Tvivlens Storm, Haabløshedens Is, og kan gaa i Drift. Molefyrene staar fast, leder ud, vinker hjem …”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *