Forfatteren

Erling Kristensen

1893-1961

Erling Kristensen - startside

Kort om Erling Kristensens forfatterskab

Hvorfor denne hjemmeside om Erling Kristensen

Nyheder

Bibliografi

Om Erling Kristensens forfatterskab

Kronikker

Erling Kristensen citater

Kontakt til mig

Links

 

 

Hjemmesiden er udviklet af:

Finn Albrechtsen

 

EKSTRABLADETS ANMELDELSE AF "DREJERS HOTEL" DEN 16. OKTOBER 1934

 

 

SKANDALEROMAN

 

 

”Aalborg Amtstid.” skrev forleden Dag, at Erling Kristensens nys udkomne Roman er et Smæde- og Skandaleskrift mod det i sin Tid landskendte ”Beiers Hotel” i Aalborg og dets nu længst afdøde Indehaver. Bladet fortalte, at Forfatteren i sin Tid var forlovet med en Smørrebrødsjomfru paa Hotellet, og at hele den misvisende Skildring stammer fra Køkkenet, og endelig meddeltes det, at der kan ventes Sagsanlæg fra nogle af de skildrede Personer – Personale og Leverandører – der er fremstillet som en Flok ækle Tyveknægte.

Hvad Amtstidende saaledes fortæller, har vi ingen selvstændig Mening om. Men naar Bladet derefter tilføjer, at det ikke er lykkedes Erling Kristensen at skrive en god Bog om sit Emne, kan vi af fuldt Hjerte slutte os dertil. Erling Kristensen har fyldt sin Roman med Uhumskheder af alle Arter og til et saadant Overmaal, at det overskrider alle Grænser for Troværdighed – og ikke mindst fordi han ikke har villet eller ikke kunnet indføre den i en rimelig psykologisk Sammenhæng eller Udvikling. Der er en Masse Begivenheder i Romanen, men ingen virkelig Handling, alle dens Personer skildrer han som det Rakkerpak, de er, og dermed Basta. Hovedpersonen i dette Galleri, den mere end halvt sindssyge Skørtejæger og Hotelejer, er mest karakteriseret ved det Utal af Eder og Forbandelser, han anvender – i Længden lige saa trættende som usmageligt. En snavset Bog, som ikke fortjener den reklame, der vilde fremgaa af Sagsanlæg mod dens Forfatter. 

F.O.

 

 

torsdag den 11. december 2014 10:24

Denne side er sidst opdateret: 11. december 2014