Forfatteren

Erling Kristensen

1893-1961

Erling Kristensen - startside

Kort om Erling Kristensens forfatterskab

Hvorfor denne hjemmeside om Erling Kristensen

Nyheder

Bibliografi

Om Erling Kristensens forfatterskab

Kronikker

Erling Kristensen citater

Kontakt til mig

Links

 

 

Hjemmesiden er udviklet af:

Finn Albrechtsen

 

"JEG ER SKYGGEN I SOLSKINSLITTERATUREN"

 

   

Velkommen

Velkommen til hjemmesiden om Erling Kristensen, der stammer fra Vendsyssel - egnen omkring Brønderslev, Vrå og Børglum. Han har senere boet i Nr. Sundby og Aalborg - og siden 1933 frem til sin død i 1961 i Rindsholm syd for Viborg.

 

"Jeg vil være skyggen"

Forfatterskabet udspringer af interessen for naturen og og det enkelte menneske i psykologisk betydning. Forfatterskabet bærer også tydeligt præg heraf - lige fra debut'en i 1927 med romanen "Støtten - en bondepsykologisk romanstudie". På dette tidspunkt havde Erling Kristensen haft cykel- og maskinværksted i Vrå siden 1918. "Støtten" blev skrevet som en slags modvægt til den ikke særligt realistiske overdrevne idealisering af bonden, som adskillige danske forfattere skrev om på det tidspunkt. Selv siger Erling Kristensen om starten på sit forfatterskab, at han så, "at så mange skribenter lavede solskinsbilleder af menneskene. Der var ingen skygger, og jeg ville være skyggen. Det burde jeg have skrevet foran i enhver af mine bøger. Jeg har hele tiden set faren ved mennesket. Jorden er en herlig ting i universet, naturen er god, det er menneskene vi frygter. Menneskene er stene i en stor bygning, og det var mit håb at trykprøve stenene, inden de blev sat ind i muren."

 

Tidligt offer for janteloven

Samtidsskildringen "Støtten" var barsk - og i hvert fald for barsk for beboerne i Vrå og omegn. Forargelsen var så stor, at man boykottede forretningen og Erling Kristensen blev tvunget til at opgive sin forretning. Herefter flyttede han til Nr. Sundby. Man kan således sige, at Erling Kristensen bukkede under for janteloven, som dog ikke var formuleret af Aksel Sandemose på det tidspunkt. Det skete blot nogle få år senere. Janteloven er en barsk lov, hvor de, der følger den, undertrykker sig selv og dermed forringer sine muligheder i livet - og dét ville hverken Erling Kristensen eller Aksel Sandemose under nogen omstændigheder være med til. Både Erling Kristensen og Aksel Sandemose har for mig at se det til fælles, at deres gennembrudsromaner vakte stor egnsopstandelse, d.v.s. i Vrå hhv. Nykøbing Mors. Dermed skabte de straks et modsætningsforhold til de lokale beboere. Begge forfattere synes at ville skrive sig fra det mere eller mindre kedelige, der klæbede sig til dem fra barndommens land - og dét efterlod en masse bitterhed i den lokale befolkning. For Aksel Sandemoses vedkommende klinkedes skårene først ganske kort før hans død - om det samme er sket mellem Erling Kristensen og befolkningen i og omkring Vrå, ved jeg desværre ikke. Men der er ingen tvivl om, at Erling Kristensens forfatterskab har vakt stor debat i hele dets forløb. 

 

"... andre ønskede mig død"

Fra Nr. Sundby udkom bogen "Byen mellem to tårne", hvori handlingen netop er henlagt til Vrå. Bogen handler om en smed med olie på fingrene - og som har evner for kunstmaling. Dette er helt klart ikke foreneligt, var den fremherskende, lokale mening på det tidspunkt. Erling Kristensen kan således i denne bog have valgt at tage udgangspunkt i sin egen skæbne. Jeg er i øvrigt i besiddelse af denne bog. I et af mine eksemplarer har Erling Kristensen skrevet følgende dedikation den 8. december 1928 til Digteren og Dr. phil. Christian Rimestad: "Tak for Samtalen forleden og Kritikken af min første Bog. De ønskede mig et langt Liv, da andre ønskede mig død. Jeg glemmer Dem aldrig". Dette siger vist alt om den lokale modtagelse af bogen.

 

Kanonanmeldelser og det modsatte

Ellers fik Erling Kristensen masser af "kanonanmeldelser" og debuten på forfatterskabet blev betegnet som særdeles lovende - dette afspejles senere i de mange hædersbevisninger m.v., som Erling Kristensen har modtaget. Der var dog ikke ubetinget ros over hele linien - således kan man i Ejnar Thomsens Litteraturhistorie læse, at Erling Kristensen "med sine bøger har givet en række hensynsløst sortmalende bondeskildringer".

 

Menneskeforagter - eller sart og følsom - eller livsbekræfter - eller...?

På et tidspunkt er der tegnet et billede af Erling Kristensen som en hensynsløs samfundsrevser - et rovdyr med hugtænder og katteklør - og en udpræget menneskeforagter. Der er mange, der har aflagt Erling Kristensen og hans familie et besøg på "Knolden" i Rindsholm - og ingen af dem har kunnet bekræfte dette indtryk. Tværtimod. Man har mødt en enestående gæstfrihed - af hele familien. Mange besøgende er kommet langvejs fra. Ingen har forladt Knolden uden at være opstemte, glade og en stor oplevelse rigere. Generelt har man mødt Erling Kristensen som en sart og følsom mand med en egen karsk humor og en lidenskabelig styrke - en naturelsker og en livsbekræfter. I en TV-udsendelse kort før sin død blev han interviewet af Karl Bjarnhof. Ved den lejlighed skulle han have givet et utroligt stærkt indtryk ved at have udtrykt en uforbeholden kærlighedserklæring til den danske natur, til et mandfolks raske liv som jæger og fisker og en forklaring på, at hans forfatterskab bunder i ægte menneskekærlighed.

 

Det handler om menneskeskæbner og naturen

For mig at se er hele Erling Kristensens forfatterskab gennemsyret af kærligheden til mennesket og naturen. Det er "femstjernet underholdning", intet er på noget tidspunkt kedeligt og uvedkommende - og der er skrevet for læsere med vidt forskellige interesser og læselyster. Der er således skrevet en masse om menneskeskæbner, vejret, jagt og fiskeri, om naturen, om barndomslandet, rejsebeskrivelser - der er sjove, sarkastiske historier og der er uhyggelige. Der er noget om stærke venskaber, om dagliglivet sådan som det udfoldede sig i tørvemosen, på teglværket og ved opstilling af datidens vindmotorer. Der er noget om historiske hændelser, ubehaget ved 2. verdenskrig og glæden ved påny at være "På fri fod". Der er emner, som fortsat er aktuelle: Bl.a. om dyretransporter, som i dag diskuteres i EU-regi. I hans forfatterskab er der  taget flere emner op til behandling, som fortsat er aktuelle - f.eks. spørgsmålet omkring børneopdragelse og alkohol som rusmiddel. Intet går ikke stille af. Prøv f.eks. blot at læse novellesamlingen "Den sidste færge". Som det er tilfældet i flere af Erling Kristensens fortællinger, har han også her "det gule kort" fremme.    

 

Forhåbentlig vil du vide mere

Med denne korte introduktion til Erling Kristensens forfatterskab, håber jeg på at have vakt din interesse. Er du fortsat med, så klik dig ind her, hvor der fortælles mere om forfatterskabet, samt om hvad denne hjemmeside aktuelt indeholder og senere forventes at komme til at indeholde.

 

 

Sakskøbing, den 2. december 2005

   Finn Albrechtsen

 

   

 

 

 

 

 

Besøgstæller

torsdag den 11. december 2014 10:24

Denne side er sidst opdateret: 11. december 2014