Forfatteren

Erling Kristensen

1893-1961

Erling Kristensen - startside

Kort om Erling Kristensens forfatterskab

Hvorfor denne hjemmeside om Erling Kristensen

Nyheder

Bibliografi

Om Erling Kristensens forfatterskab

Kronikker

Erling Kristensen citater

Kontakt til mig

Links

 

 

Hjemmesiden er udviklet af:

Finn Albrechtsen

Politiken        

Bag Johan Skjoldborgs Baare

 

 

I det frostklingre Gry bærer vi dig paa Vej

mod Stedet, hvor Spaden og Ishakken

staar ventende i Sneen.

Som Glansens fattige Medløbere følger vi en Rigmand

paa hans sidste Rejse.

Vi betler om den Sjælsvarme, du selv er gaaet fra.

Vi tigger om en Funke fra dit Lyssyns Prisme.

Tryglende strækker vi Hænderne mod alt det af dit,

der er let at bære.

__  __  __

        

Du luller paa din Pude. Dit kloge Smil siger: Tag . . . .

. . . . Det siger: Men jeg vil være nok saa glad,

hvis nogen havde Mod til at bede om min Bue!

Der lusker endnu Dyr i Dumhedens Mørke . . . .

. . . . Lyssynet var Teltdug og Styrefjer paa mine Pile,

det er rigtig.

Men naar I nu steder mig til Hvile,

som en Helt, der har sejret

ved at vende Pilenes Fjer mod Fjenden,

saa er jeg ensom i mit eget Følge.

. . . . Ensom . . . . som de mange,

der før mig er stedt hen til Tak for Pilefjer,

mens selv den blødeste Pileod var for haard

til at komme med til Begravelsen.

. . . . Og det siger jeg jer, alle I tiggende:

Ejeren groede paa Græs . . . . men Flinten er dannet til

af disse mine Hænder.

Ha! Lysseer . . . .

Var det ikke altid Haan mod en Falden

at hædre ham med Ordene:

Du var en pæn Mand . . . .

. . . . De Ord er for Nutidsfølger,

hvad Gengangerpælen var for dem i hader.

Er de Ord først hamret gennem Kisten,

da kan selv Drabsmænd gaa vidre

uden Gengangerfrygt.

Men tag med jer alt.

I har selv det sikreste Syn,

for hvad der er let at bære!

__  __  __

     

Lul . . . .  Lul . . . . Dit Smil er klogt, Digter.

Dit Liv har været langt nok til, at du kom med

til mere end din egen Begravelse.

Smilet smiler det . . . .

. . . . Og her gaar vi i Taknemmelighed,

fordi du troede paa os . . . .   Mennesker . . . .

        

                                        Erling Kristensen.

 

 

 

         

        

 

 

 

torsdag den 11. december 2014 10:24

Denne side er sidst opdateret: 11. december 2014